ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.


માધવ રામાનુજ (Kavi Madhav Ramanuj)


‘આપણું’ ગીત

                       

આપણે તો ભૈ રમતારામ !

વાયરો આવે-જાય એણે ક્યાંય બાંધ્યાં ના હોય ગામ.

                                                           

વાદળ  કેવું  વરહે,  કેવું  ભીંજવે ! એવું  ઊગતા દીનું વ્હાલ !

આછેરો આવકાર મળે, બે નેણ ઢળે -

બસ, એટલામાં તો છલકી થાઈં ન્યાલ !

મારગે મળ્યું જણ ધડીભર અટકે, ચલમ પાય

ને  પૂછે - કઈ  પા  રહેવાં  રામ ?

વાયરો   આવે-જાય  એણે  ક્યાંય  બાંધ્યાં  ના  હોય  ગામ !

                                                         

ઓઢવાને હોય આભ, ઉશીકાં હોય શેઢાનાં, પાથરેલી હોય રાત;

સમણાંના શણગાર સજીને ઊંધ આવે

ને પાંખડીઓ-શા પોપચે આવે મલકાતું પરભાત,

ઝાકળમાં  ખંખોળિયું ખૈ  ને હાલતા થાઈ, પૂછતા નવાં નામ…

આપણે તો ભૈ રમતારામ !

                               

માધવ રામાનુજ

અમર ગીતો ( ગુજરાતી સાહિત્યનો અમર વારસો ) માંથી સાભાર

સંપાદન: ચંદ્રકાન્ત શેઠ

પુસ્તક પ્રકાશક અને વિક્રેતા: આર. આર. શેઠની કંપની