જીવણ સાહેબ, Jivan Saheb

જીવન ઝાંખી Filed under: ભક્તો / સંતો — સુરેશ જાની

” દાસી જીવણ ભીમ પ્રતાપે,  મટી ગઇ કુળ જાતકી,
ચિતડાં હર્યાં શામળે વા’લે, ધરણીધરે ધાતકી.
પ્રેમકટારી આરંપાર, નિકસી મેરે નાથકી. “

જીવનકાળ

18મી સદી ઉત્તરાર્ધ

નામ

જીવણ, જીવણદાસ, દાસી જીવણ

મોરલો મરતલોકમાં આવ્યો - દાસી જીવણ ( જીવણ સાહેબ)

મોર, તું તો આવડાં તે રૂપ ક્યાંથી લાવ્યો;
મોરલો મરતલોકમાં આવ્યો.

લાલ ને પીળો મોરલો અજબ રંગીલો,
વર થકી આવે વેલો;
સતી રે સુહાગણ સુંદરી રે,
સૂતો તારો શે’ર જગાયો રે;
મોરલો મરતલોકમાં આવ્યો.- મોર, તું તો..

ઇંગલા ને પિંગલા મેરી અરજું કરે છે રે;
હજી રે નાથજી કેમ ના’વ્યો;
કાં તો શામળીયે છેતર્યો ને કાં તો
ઘર રે ધંધામાં ઘેરાયો રે;
મોરલો મરતલોકમાં આવ્યો.- મોર, તું તો..

- દાસી જીવણ ( જીવણ સાહેબ)   -  

Comments

મૂળ રે વિનાનું - રવિ સાહેબ

મૂળ રે વિનાનું કાયા ઝાડવું રે જી,
એ જી એને પડતાં ન લાગે જો ને વાર …. મૂળ રે…

એને પ્રેમનાં પાણીડાં સિંચાવજો,
એની મૂરત સૂરત પાણિયાર … મૂળ રે…

એને સતનાં તે ખાતર પુરાવજો,
એની પાળ્યું પહોંચી પિયાની પાસ …. મૂળ રે…

એને શીલ ને સંતોષ બે ફળ હુવાં જી,
એ જી એ તો અમરફળ કહેવાય. …. મૂળ રે…

કહે રે રવિ ગુરુ ભાણને પ્રતાપે,
એ જી પ્રભુને ભજો તો ભવ પાર. …. મૂળ રે…

- રવિ સાહેબ   :     જીવનઝાંખી