ચેતન પારેખ (Kavi Chetan Parekh)


Chetan Parekh is a person with multiple talents. He is an engineer by education, a stock market analyst by profession, export-importor of Aluminum and a successful student of astonomy and mystics in life. He also writes poems. To know more about him and his services, click here: Chetan Parekh- an Astologer
Chetan Parekhઆહ મહીં ધૂધવાતો અથડાતો એ શબ્દ શું !

સ્પર્શી ને આ અધરોથી ભીંજાયેલો એ શબ્દ શું!

પાંપણોથી ખરતા મોતીને, જીલતા ઉચ્વાસ એ,

ધબકતા  હ્દયનો સ્વરબધ્ધ એ શબ્દ શું !

રહસ્યોમાં લપયેલો તથ્યનો એ શબ્દ શું !

પથ્થરોની ઇજાઓ માં તડપતો એ શબ્દ શું !

 શૂન્યમાં તો અલ્પ કે પૂર્ણ વિરામ નથી ,

વર્ણનો ને ગઝલોથી નીતરતો એ શબ્દ શું !

ગોપીઓના વિરહ મહી મરકતો એ શબ્દ શું!

ગાયો નાં ધણો મહી સરકતો એ શબ્દ શું !

પામવાને એ પરમ પ્રેમ નાં જ અર્થ ને,

જડ તત્વનો આદર્શ જે ચેતનએ શબ્દ શું !??Chetan Parekh


વહેતા નીરમાં આંખ મળી તો આંસુ દોડતા ભાગ્યાં,

શ્ર્વાસ  કહે , હું ના થંભુ ! પવન મોટા વાતા,

કાંકરીચાળો કરતાં કરતાં ઘાયલ સહુને દીટા,

દરીયાં માં એ ડુબતાં સમણા ધીમા ડુંસકા ખાતા,

વાદળો પર આમ લટકી ક્યાંય સુધી હું ઝુલતો,

પડવા જાવતો કીરણૉ પકડી માંડ માંડ હું બચતો,

થોકરો વાગી તો રૂદન થયુ પત્થરોને , શું કહું!!

આંસુ લુછવાં નભ દોડ્યું ને પવનડૉ ફૂંક મારતો,

બહું થયુ હું મુંજાતો પૂછું આ અંતર મન ને,

ક્યાં સુધી દોડ્યું આવશે આ સમયનું અનબનએ,

બસ ચેતન નાં જોતુ આ મંદીર કે મસ્જીદ ને,

કાળજાતો ખતમ થયા માંગીશ શું ભગવન ને !?

                           -ચેતન પારેખ

                                  અમદાવાદ