રતિલાલ અનિલ’ (Ratilal Roopawala 'Anil)


ratilal_anil.gif

નામ રતિલાલ મૂળચંદદાસ રૂપાવાલા

સમ્પર્ક
‘Kankavati’ , 13-14, Sai Samarpan Society, Behind Ashirvad township
1,
Bamroli road, Udhna,Surat - 394 210 

જન્મ  1919

(   જીવનઝાંખી   On Gujarati Saarrswat Parichay)

થઇ ગયું છે

અતિશય બધુંયે સહજ થઇ ગયું છે;
એ બ્રહ્માંડ જાણે કે રજ થઇ ગયું છે.

ઉનાળુ મધ્યાહ્ન માથે તપે છે;
બધું કોઇ મૂગી તરજ થઇ ગયું છે.

હું તડકાના કેન્વાસે ચીતરું છું કોયલ;
ઘણું કામ એવું, ફરજ થઇ ગયું છે.

છે દેવાના ડુંગરમાં તોંતેર વર્ષો,
કે અસ્તિત્વ મોટું કરજ થઇ ગયું છે.

અનિલ વિસ્તર્યું મૌન તડકારૂપે આ,
મને માપવાનો જ ગજ થઇ ગયું છે. - રતિલાલ અનિલ   (   જીવનઝાંખી   )

Comments (1)